Менеджмент және корпоративті басқаруды дамыту

Менеджмент орталығы

Менеджмент орталығы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы 22 сәуірдегі № 212 «Жобаның шеңберінде құрылған ДСМО жұмыс істеуін қамтамасыз ету туралы» бұйрығымен құрылған ДСДРО құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

 

Ағымдағы құрылым

 

 

Мақсаты   Міндеттері

Заманауи менеджментті дамыту және денсаулық сақтау ұйымдарында корпоративтік басқаруды жетілдіру негізінде денсаулық сақтаудағы бәсекелестікті тиімді басқаруды және дамытуды қамтамасыз ету

 
 • Корпоративтік басқару саласындағы құқықтық және әдістемелік базаны жетілдіру және денсаулық сақтау ұйымдарында корпоративтік басқару принциптерін біртіндеп енгізу;
 • Денсаулық сақтау ұйымдарының басшыларына жаңа біліктілік талаптарын әзірлеу және енгізу негізінде менеджменттің көшбасшылық және кәсіби дағдыларын дамыту, басқаруды ынталандыру және қолдау;
 • Денсаулық сақтау ұйымдарында заманауи басқару технологияларын енгізу.

 

Қазақстан аймақтарында «Үнемді өндіріс негіздері» бойынша семинарлар өтеді

 

 

Ғылыми және жобалық қызмет

 • Денсаулық сақтауды басқару саласында 7 ғылыми-зерттеу жұмыстары жүргізілді

Әдістемелік қолдау (ғылыми және медициналық даму)

 • Денсаулық сақтау саласында 11 әдістемелік нұсқаулық дайындалды.

Ақпараттық-кеңес беру қызметі

 • Денсаулық сақтау менеджерлерінің базасы және денсаулық сақтау саласындағы басқарушылық лауазымдарға Кадрлық резерв
 • Салалық және республикалық басылымдарда мақалаларды жариялау
 • Халықаралық кеңесшілермен өзара әрекеттесу

Білім беру қызметі

 • Үздіксіз оқыту келесі тақырыптар бойынша жүргізіледі: «Ұқыпты өндіріс негіздері», «Корпоративтік басқару», «Менеджмент» және т.б.

Корпоративтік басқаруды жүзеге асыруды әдістемелік қамтамасыз ету

 • Корпоративтік құжаттардың стандартты формалары жаңартылып, пайдалану үшін бекітілген.
 • Корпоративтік басқару саласындағы әдістемелік ұсынымдар мен әдістемелер
 • Корпоративтік басқару бойынша нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер енгізілді