Менеджмент және корпоративті басқаруды дамыту

Менеджмент орталығы

Менеджмент орталығы Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы 22 сәуірдегі № 212 «Жоба шеңберінде құрылған ДСМО жұмыс істеуін қамтамасыз ету туралы» бұйрығымен құрылған және ДСДРО құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

Денсаулық сақтаудың кадрлық ресурстар Обсерваториясы Вице-министрдің «Денсаулық сақтаудың кадрлық ресурстарын  жоспарлау және болжаудың жүйесін құру туралы»  2014 жылғы 7 сәуірде № 173 бұйрығымен «Денсаулық сақтаудың кадрлық ресурстар Обсерваториясы» құрылған.

 

Ағымдағы құрылым

 

 

Мақсаты   Міндеттері

Заманауи менеджментті дамыту және денсаулық сақтау ұйымдарында корпоративтік басқаруды жетілдіру негізінде денсаулық сақтаудағы бәсекелестікті тиімді басқаруды және дамытуды, жоспарлау және болжау тетіктерін, денсаулық сақтау ұйымдарында кадрлық қамтамасыздықты бақылауды  қамтамасыз ету, денсаулық сақтаудың адами капиталды дамытуды бағалауын жүргізу  
 • Корпоративті басқаруда Нормативті-құқықтық және әдістемелік базаны  жетілдіру және денсаулық сақтау ұйымдарында корпоративтік басқару принциптерін біртіндеп енгізу;
 • Денсаулық сақтау ұйымдарының басшыларына жаңа біліктілік талаптарын әзірлеу және енгізу негізінде менеджменттің көшбасшылық және кәсіби дағдыларын дамыту, басқаруды ынталандыру және қолдау;
 • Денсаулық сақтау ұйымдарында заманауи басқару технологияларын енгізу;
 • Денсаулық сақтау адами ресурстарын және медициналық ғылымды дамытуға, салада қызметкерлерді басқарудың инновациялық технологиясын енгізуге  жәрдемдесу;
 • Денсаулық сақтауда кадрлық ресурстарға қажеттілікті жоспарлау және болжау  әдістерін жетілдіру;
 • Адами ресурстарды басқару мен дамыту тетігін жаңарту, денсаулық сақтау жүйесінің кадрлық қызмет әлеуетін нығайту;
 • Бағалауда үйлестік-консультациялық қызметті жүргізу және денсаулық сақтаудың кадрлық әлеуетін дамыту;
 • Денсаулық сақтаудағы адами капиталды дамыту бойынша ақпараттық деректерді талдау;
 • Бөлімшенің жұмыскерлер потенциалын көтеру үшін денсаулық сақтаудың дамыту менеджменті бойынша халықаралық үйлестік-консультациялық шараларда қатысу;
 • Денсаулық сақтау менеджлерін, менеджменттің өзекті сұрақтары мен денсаулық сақтаудағы адами капиталды дамыту бойынша денсаулық сақтау жұмыскерлерін оқытуды ұйымдастыру жөнінде қызмет көрсету
 • Адами капиталды жетілдіру аймағында халықаралық ынтымақтастық;
 • Адами капиталды дамыту мақсатында стейкхолдерлармен серіктестік ынтымақтастық құру.

 

Қазақстан аймақтарында «Үнемді өндіріс негіздері» бойынша семинарлар өтеді

 

 

   Ғылыми және жобалық қызмет

 • Денсаулық сақтауды басқару саласында 7 ғылыми-зерттеу жұмыстары жүргізілді
 • «Адами ресурстармен стратегиялық басқару» жобасы аясында денсаулық сақтаудың кадрлық ресурстары сұрақтары бойынша ғылыми және жобалық жұмыстар жүргізіледі.
 • Денсаулық сақтаудың кадрлық ресурстарын жоспарлау мен болжау жөнінде, денсаулық сақтаудың кадрлық қызметін жаңарту, дефицитты анықтау, ДДСҰ, Евростат-тың ұсыныстарымен үйлестіре ДСКР-ның статистикалық есебін жүргізудің Әдістемелік ұсыныстары өңделді
 • Денсаулық сақтау ұйымы мамандарының ең төменгі нормативтік жүктемені өңдеу жөнінде хронометражды зерттеулер өткізілді.
 • Денсаулық сақтаудың кадрлық ресурстары регистрінің кәсіби макеті өңделді.
 • Денсаулық сақтау кадрлық ресурстарын басқарудың типтік бағдарламасы, денсаулық сақтау кадрлық ресурстарын басқарудың ұлттық саясаты бекітілген.
 • Жетекшілерге және облыстық денсаулық сақтау басқармасының кадрлық қызмет мамандарына денсаулық сақтаудың кадрлық ресурстарын жоспарлау, бақылау (мониторинг), бағалау және болжау сұрақтары бойынша білім беру шаралары өткізіледі.

Әдістемелік қолдау (ғылыми және медициналық даму)

 • Денсаулық сақтау менеджменті саласында 11 әдістемелік нұсқаулық дайындалды.
 • Денсаулық сақтаудың кадрлық ресурстары саласында 11 әдістемелік нұсқаулық дайындалды.

 

Ақпараттық-кеңес беру қызметі

 • Денсаулық сақтау менеджерлерінің базасы және денсаулық сақтау саласындағы басқарушылық лауазымдарға Кадрлық резерв
 • Салалық және республикалық басылымдарда мақалаларды жариялау
 • Халықаралық кеңесшілермен өзара әрекеттесу

Білім беру қызметі

 • Үздіксіз оқыту келесі тақырыптар бойынша жүргізіледі: «Корпоративтік басқару», «Менеджмент», «HR-Менеджмент. Кадрлық ресурстарды басқарудың замануи технологиялары» және т.б. (759 менеджерлер мен 500 астам мамандар оқытылды).

 

Корпоративтік басқаруды енгізу бойынша әдістемелік қолдау

 

 • Корпоративтік құжаттардың типтік формалары жаңартылып, қолдануға рұқсат етіледі.
 • Корпоративтік басқару саласындағы әдістемелік нұсқаулар мен нұсқаулықтар әзірленді.
 • Корпоративтік басқару бойынша нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер енгізілді

 


Нормативтік құқықтық актілер


 • Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 8 сәуірдегі «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2011 жылғы 10 қыркүйектегі №601 бұйрығын жарамсыз деп тану туралы» бұйрығы
 • Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2018 жылғы 17 қыркүйектегі № 540 «Денсаулық сақтау саласын дамытудың кейбір мәселелері туралы» бұйрығы
 • Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің қорытындысы
 • Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 20 ақпандағы № 114 «Байқау кеңестері құрылатын шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік мекемелерде критерийлерді бекіту туралы» бұйрығы
 • Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2018 жылғы 26 ақпандағы № 75 «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 20 ақпандағы № 113 «Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік мекемелерде байқау кеңестерін құру Ережесін, байқау кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар, байқау кеңестерінің мүшелерін  конкурстуық іріктеу  және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату ережелерін бекіту туралы» бұйрығы
 • «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің жобасына өзгерістер енгізу
 • Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 28 желтоқсандағы № 208-VІ «Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау мәселелері бойынша кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңы

Ішкі нормативтік құжаттар


ШЖҚ МК  үшін құжаттар

 • Стратегиялық жоспардың типтік үлгісі
 • Веб-сайтта жариялауға арналған жылдық есеп үлгісі
 • Ақпараттық саясат туралы ереженің жобасы
 • Құпиялылық нұсқауларының жобасы
 • Кадрлық саясаттың жобасы
 • Мінез-құлық кодексінің жобасы

ШЖҚ МК ІНҚ  классификаторы

 • ШЖҚ МК сайттарын ақпараттық толтыру ережелері
 • БК бойынша типтік ережелер
 • БК типтік жұмыс жоспары
 • Еңбек ақы төлеу туралы ереже
 • ШЖҚ МК байқау кеңесі хатшысының үлгі ережесі
 • БК мүшесімен шарт

ЕМ үшін құжаттар


 • Құпиялылық нұсқауларының жобасы
 • Кадрлық саясаттың жобасы
 • ЕМ іскерлік этика кодексінің жобасы
 • ЕМ басқармасын Корпоративтік басқару кодексі жобасы
 • Тәуекелдерді басқару саясатының жобасы
 • «Корпоративтік хатшы туралы» Ереженің жобасы
 • Тәуелсіз директорлар туралы ереженің жобасы
 • Басқарма туралы Ереженің жобасы
 • Ішкі аудит қызметі туралы ереженің жобасы
 • АҚ Директорлар кеңесі туралы ереженің жобасы
 • Бағалау ережесінің жобасы
 • Ақпараттық саясат туралы ереженің жобасы
 • Корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығысын реттеу туралы Ереженің жобасы 

 KPI


 • Медициналық ұйымдардың жұмысына мониторинг жүргізу үшін KPI
 • Медициналық қызмет көрсетпейтін медициналық ұйымдардың жұмысына мониторинг жүргізу үшін KPI
 • Медициналық жоғары оқу орындарының жұмысын бақылау үшін KPI
 • Ғылыми-зерттеу институттарының, ғылыми-зерттеу орталықтарының жұмысын бақылау үшін KPI

Әдістемелік ұсынымдар мен әдістемелер


-Денсаулық сақтау саласындағы шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындардың стратегиялық жоспарын әзірлеу әдістемесі

-«Амбулаторлық және стационарлық көмек көрсететін медициналық ұйымдарда заманауи ресурстық үнемдеу технологияларын енгізу:  ұқыпты өндіріс технологиялары (Lean)»;

-«Медициналық ұйымдардың басшыларына сыйақы беру жүйесін енгізу»;

- Мемлекеттік органдардың қызметін бағалау әдістемесі

- БК кіретін тәуелсіз директорларды бағалау критерийлері бар әдіснама

- КБ негіздерін енгізу бойынша тәжірибелік нұсқаулық

- «Медициналық ұйымдарының  КБ әдіснамалық негіздері» анықтамалығы

- «Медициналық технологияларды бағалау принциптеріне негізделген инновациялық менеджмент технологияларын кезең-кезеңмен енгізу» әдістемелік ұсыныстары

- Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік кәсіпорындардың басшылық (басқару және қаржы аппараты) лауазымына конкурстық және алқалық негізде кадрларды іріктеу және іріктеу қағидаттарын енгізу

  

Денсаулық сақтау басқармаларында және медициналық ұйымдарда кадрлық қызметтерінің және HR менеджменттің тиімділігін бағалау әдістері мен көрсеткіштері

Денсаулық сақтау кадр ресурстарының жетіспеушілігін анықтау әдістемесі

Барлық деңгейдегі денсаулық сақтау ұйымдарында кадрлық қызметті жетілдіру жоспарын жасау әдістемесі

Міндетті әлеуметтік сақтандыру жағдайында денсаулық сақтау кадр ресурстарын жоспарлау және болжау әдістері

Медициналық ұйымдардың кадр қызметі мамандарының

біліктілік үлгісі

ДСКР-ң  статистикалық есеп беру әдіснамасын жетілдіру және оны ДДҰ, Евростат ұсынымымен үйлестіру. ДСКР  үшін бірыңғай статистикалық нысанды енгізу

РББ типтік бағдарламасы

ДСКР басқарудың ұлттық саясаты