Денсаулық сақтау саласында сараптамалық, талдамалық және консалтингтік қызметтер

ҰҒДСДО денсаулық сақтау саласында сараптамалық, талдамалық және консалтингтік қызметтерді көрсетеді.
 
 
Қосымша ақпаратты 8 777 7 700 950 нөмірі бойынша алуға болады.
 
Возможно, это изображение (текст «сактауды дамыту орталыры денсаулык сактау саласындары сараптамалык, талдамалык жэне консалтингтк кызметтер 1 2 диагностика мен емдеудн клиникалык хаттамаларын сараптау дэрлк заттарды пайдалану тимдлгi̇н талдау 3 4 5 6 денсаулык сактау инфракурылымынын дамуын талдау денсаулык сактау жуйесн каржыландыруды талдау енбек ресурстарын жоспарлауды болжау жэне жетлдру денсаулык сактау жуйесн зерттеу жэне эд.снамалык колдау облыстын инвестициялык жобаларынын ic- шаралары мен багдарламаларынын медициналык, экономикалык жэне элеуметтк тимдлгi̇н багалау медициналык технологияларды багалау (денсаулык сактау технологиялары) 7 8 777 7 700»)